dE VRIJE VROUW is de vrouw, die...
durft te leven
durft lief te hebben
durft te doen
durft te laten

dE VRIJE VROUW
staat voor zichzelf

BAM!
Be her!
Show her!