dE VRIJE VROUW is de vrouw,
die...
durft te leven
durft lief te hebben
durft te laten
durft te doen

dE VRIJE VROUW
staat voor zichzelf

BAM! Show her!